Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.07.21

 • Ihmiset kasvavat, kun heitä rakastetaan hyvin. Jos haluat auttaa muita parantumaan, rakasta heitä ilman asialistaa.
 • Människor växer när de älskas väl. Om Du vill hjälpa andra att läka, älska dem utan en agenda.”
 • People grow when they are loved well. If you want to help others heal, love them without an agenda.”
 • Lyhyt viesti myöhään tänä keskiviikko-iltana. Pesutupa on päivän askartelu (haen vaatteet klo. 21).
 • Ett kortare inlägg så här sent om onsdagskvällen. Tvättstugan kvarstår av dagens sysslor (hämtning av kläder kl. 21).
 • a Short post like this late Wednesday-evening. the laundry-room remains of the day’s chores (picking up my clothes at 21).

 

 • Ota hulluksi kutsuminen kohteliaisuutena. Se tarkoittaa, että olet löytänyt rohkeutta olla itsesi, kun niin monet muut eivät ole.
 • Ta det som att kallas galet som en komplimang. Det betyder att du har hittat modet att vara dig själv när så många andra inte har gjort det.
 • Take being called crazy as a compliment. It means you have found the courage to be yourself when so many others have not.
 • Työpäivä klo. 07:1014:15. Päivä meni paljon sujuvammin kuin viime yönä. Olen puhdistanut koko huoneiston ennen pesulaa 17. Huomenna torstaina klo. 15 minun piti tietysti käydä eläinlääkärillä Borensbergissä, koska Saga on loukannut tassulleen (jälleen !) Päälle suppilolla ja puhdistus alkoholin hankauksella. Saga on valitettavaa, mutta se on niin välttämätöntä välttää enemmän ongelmia ja kalliimpia kustannuksia eläinlääkärillä.
 • Ytterligare en arbetsdag till ända kl.07:1014:15. Det gick betydligt smidigare än kvällen igår. Jag har städat hela lägenheten innan tvättstugan kl. 17. Imorgon torsdag kl. 15 behövde jag uppenbarligen besöka veterinären i Borensberg då Saga har skadat sin tass (åter igen !). På med tratt och rengöring med handsprit. Saga är olycklig, men det är ack så nödvändigt för att slippa fler problem och dyrare kostnader hos veterinären.
 • Another working day to the end from 07:10 to 14:15. It went much smoother than last night. I have cleaned the entire apartment before the laundry at 17. Tomorrow I obviously needed to visit the vet in Borensberg as Saga has injured her paw (again !). On with funnel and cleaning with rubbing alcohol. Saga is unfortunate, but it is oh so necessary to avoid more problems and more expensive costs at the vet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Toivotan mukavan ihanan keskiviikkoillan kaikille lukijoille, kuuntelijoille kuin kirjailijoille. Muista tarkistaa uusi blogin osoite. Jos minulle maksetaan kirjoittamisesta, se voi olla ainoa oma osoite. Pitää saada aikaa suunnitella sivu :

 

 • En fin underbar onsdagskväll tillägnar jag alla läsare, lyssnare som författare. Och kom ihåg att kolla in nya bloggadressen. Får jag betalt för att författa, kanske det eventuellt blir den enda adressen å egen del. Nu måste jag få tid att designa sidan :

 

 • I wish to dedicate a nice wonderful Wednesday-evening to all readers, listeners as writers. And remember to check out the new blog address. If I get paid to write, it may be the only address on my own. Now I have to find the time to design the page :

 

 

 

/ Petri Torvinen

Serverat på Nobelfesten

2021.07.20

 • Kuinka aikaa vietetään kesämökissä (hyttysten rentoutuminen/tappaminen)” :
 • Hur tiden spenderas på sommarstugan (avlappning/att döda myggor)” :
 • How time is spent at the Summer-cottage (relaxing/killing mosquitos)” :

 • Kuvia Kittilästä (GIhttel) kesällä 2018, kun olin kesälomalla Suomessa Hienoimman ja Kauneimman  kanssa :
 • Bilder från Kittilä (GIhttel) från sommaren 2018, då jag befann mig ute på sommarsemester i Finland med Fina Vackra :
 • Pictures from Kittilä (GIhttel) from the summer of 2018, when I was out on summer vacation in Finland with the Finest Beautiful :

(https://petritorvinen.blogg.se/)

Työvuorot Viikko 29 / arbetspass Vecka 29 / Week 29 :
 • Tiistai / tisdag / Tuesday 20/072021 kl. 1621
 • Keskiviikko / onsdag / Wednesday 21/072021 kl. 0714:15.
 • Torstai / torsdag / Thursday 22/072021 = siivous ja pyykkitupa klo. 0714:30,… ja vierailu eläinlääkärillä klo. 15 / städning samt tvättstuga kl. 0714:30 … samt veterinärsbesök kl. 15 / clean-up and laundry-day at 0714:30,… and a visit at the veterinary at 15.
 • Perjantai / fredag / Friday 23/072021 = “vapaa päivä” (vierailu vanhempien tykönä) / “ledig dag” (besök hos föräldrar) / “a day off” (a visit at my parents).
 • Lauantai / lördag / Saturday 24/072021 kl. 0716:15
 • Sunnuntai / Söndag / Sunday 25/072021 kl. 0712:15/16:1521:15
 • Jännittävää ! 💖
 • Spännande ! 💖
 • Exciting ! 💖
Esikoulunopettajan koulutus 180/210 op: kaksi kurssia jäljellä – toivottavasti lieviä ! Viime syksyn neljä 4 1/2 kuukauden kurssia olivat huomattavasti yli “30 opintopistettä“.
Förskollärarutbildning 180/210 hp : två kurser kvar – förhoppningsvis lindriga ! Förra höstens fyra kurser på 4 1/2 månad var betydligt mer än ”30 hp”.
Preschool teacher education 180/210 credits: two courses left – hopefully mild ! Last autumn’s four courses of 4 1/2 months were significantly more than “30 credits“.
 • Hyväksytty Viikko 35 elokuussa 2021 – Viikko 2 tammikuussa 2022 :
 • Antagning Vecka 35 augusti 2021 – Vecka 2 januari 2022 :
 • Admission Week 35 August 2021 – Week 2 January 2022 :
 • Kuvia viime päivistä (annoin kuvien puhua seikkailusta Hienoimman ja Kauneimman kanssa) :
 • Bilder från de senaste dagarna (jag låter bilderna tala för äventyren med Fina Vackra) :
 • Pictures from the last few days (I let the pictures speak for the adventure with Finest Beautiful) :
Vadstena 2021.07.13
Linköping 2021.07.20 :
 • herra Siili vierailulla :
 • herr Igelkott på besök :
 • mr. Hedgehog on visit :
 • Kesä on pitkä – Tomas oli väärässä.”
 • Sommaren är lång – Tomas hade fel.”
 • the Summer is long – Tomas got it wrong.”
Eläinlääkärivierailu “Lady‘lle” (Sagatorstaina 22.07.2021 klo. 15, … kun ei ymmärrä tervettä järkeä ja etikettiä (suuri haava vasemmassa jalassa). Laitoin suppilon päälle. Etsin sponsoreita ! Tarve on kerätä 2500 kruunua. Jonkinlainen Enkeli, joka voi tarjota tukea, kiitän nöyrästi ?! 💖💝
Veterinärsbesök åt damen (Saga) under torsdag 22/072021 kl. 15,… när man inte förstår sig på vett och etikett (ett stort sår i vänster ben). Jag satte på tratt. Sponsorer sökes ! Jag behöver samla in 2500 kr. Någon vänlig Ängel som må erbjuda stödet så tackar jag ödmjukt ?! 💖💝
Veterinary-visit for the lady (Saga) during Thursday 22/072021 at 15,… when she does not understand common sense and etiquette (a large wound in the left leg). I put on the funnel. Sponsors wanted ! I need to collect SEK 2,500. Some kind Angel who may offer the support, I thank you humbly ?! 💖💝
 • Musiikkia :
 • Musik :
 • Music :
Uusi blogiosoite : kirjoittan kahdessa osoitteeseen petri.blogbiz.se, mutta avaa sivun virallisesti tänään tiistai 2007.2021 ja aikoo siirtää minut lopulta kokonaan !
Ny bloggadress : författar i två adresser men öppnar sidan petri.blogbiz.se officiellt idag, tisdag 20/072021 och ämnar flytta mig dit så småningom helt !
New blog address: I am writing in two pages but I will officially be opening the page today, Tuesday 2021.07.20. My intention is to eventually completely move away to the page petri.blogbiz.se
/ Petri Torvinen

2021.07.08

2021.07.08

Delegeringprov kl. 10… hem vid kl.. 11 (idag får jag alltså betalt för en hel timma !) Matlagning, vila (avlägsna hår ur öppningar), samt besök av Finaste Vännen från Linköping som behövde extra stöd och kramar under dessa dagar. Personligen måste jag arbeta och verkligen mycket. Hela helgen, fram till måndag 12/072021 kl. 14:15 är jag upptagen med arbetspass. Och så tackar jag ödmjukt alla som läser blogginläggen samt helst kommenterar den nya designen. Det tog sin lilla tid, men jag uppskattar alla kommentarer och konstruktivt kritik.
the Delegationtest at 10 … home at 11 (today I get paid for a whole hour !). Cooking, resting (removing hair from openings), and a visit from the Finest Friend from Linköping, who needed extra support and hugs during these days. Personally, I have to work and really a lot. All weekend, until Monday 12/072021 at 14:15 I am busy with work shifts. And I humbly thank everyone who reads the blog posts and prefers to comment on the new design. It took its little time, but I appreciate all the comments and constructive criticism.
 • Lauantai / Lördag / Saturday 10/072021 kl. 16:0021:00
 • Sunnuntai / Söndag / Sunday 11/072021 kl. 07:1512:15 / 16:1521:15
 • Maanantai / Måndag / Monday 12/072021 kl. 07:0014:00
 • Torstai / Torsdag / Thursday 15/072021 kl. 16:0021:00
 • Perjantai / Fredag / Friday 16/072021 kl. 07:0014:00
Kuinka se sujui lääketieteen edustustokokeessa ?! – maanantaihin 12.072021 asti klo. 10 minun täytyy lukea Waranista, varfariinista ja veren-ohenemisesta. Osittain hermostuneisuus, vaikka en edes näytä jäävän töihin elokuun 2021 ensimmäisen viikon jälkeen (paska !), Mutta myös sekoitin vastaukset. Kolme kysymystä on vastattava, ennen kuin vastaanotan valtuuskuntani maanantaina 12.07.2021.
Hur det gick i delegeringsprovet i medicin ?! – Till måndag 12/072021 kl. 10 måste jag läsa på om Waran, Warfarin och blodförtunnande. Dels nervositeten, trots att jag inte ens lär finnas kvar på arbetsplats efter första veckan i augusti 2021 (skitskumt !), men även att jag blandade ihop svaren. Tre frågor måste besvaras innan jag får min delegering efter måndag 12/072021.
How did it go in the delegation test in medicine ?! – Until Monday 12/072021 at 10 I have to read about Waran, Warfarin and blood-thinning. Partly the nervousness, even though I do not even seem to be left at work after the first week in August 2021 (crap !), But also that I mixed up the answers. Three questions must be answered before I receive my delegation after Monday 12/072021.
 • Minä kasvavan henkilönä visavi menneen virheen toistamiseksi.”
 • Jag växandes som en person visavi tidigare misstag som upprepar sig.”
 • Me growing as a person visavi past mistake repeating itself.

2021.07.07

2021.07.07

En voi kertoa tarkalleen, mitä salaisuus tekee, fiktiomaailmassa kaikki näyttää totta. Liian paljon vaivaa ei riitä päästäksesi paikkaan, josta loppu on alkanut. Tunteet ovat sokeita, mutta nyt minusta tuntuu hyvältä !

Sielu on rakkautta ja rakkaus aikaa, joten loppua lukuun ottamatta elämälle ei ole rajoja. Mutta kun asiat ovat kadonneet eikä ole minnekään ylittää, unohdat totuuden ja kaipaat ajatuksiasi. Tunteet ovat sokeita, mutta nyt minusta tuntuu hyvältä !

Makaat valheiden polulla – tiedät mihin se johtaa. Etsit jotain, jonka olet yrittänyt piilottaa, mutta huulet ovat sinetöityjä. Makaa junaradalla – niin salaisuus toimii !

Kan inte berätta helt vad en hemlighet kommer att göra, i en värld av fiktion verkar allting sant. För mycket besvär räcker inte för att komma till den plats där slutet har börjat. Känslor är blinda, men nu mår jag bra !

En själ är gjord av kärlek och kärlek är gjord av tid, så förutom slutet finns det inga begränsningar för livet. Men när saker förloras och det inte finns någonstans att korsa, glömmer Du sanningen och saknar dina tankar. Känslor är blinda, men nu mår jag bra !

Du lägger dig ned på ett spår av lögner – Du vet vart det leder. Du letar efter någonting som Du har försökt att gömma, men dina läppar är förseglade. Lägg dig ned på ett tågspår – det är så en hemlighet fungerar !

Onnittelut kaikille vasenkätisille tänä päivänä, keskiviikkona 07/072021. Itse olen ambidex, ei luonteeltani, mutta minun oli pakko oppia suorittamaan kaikki tehtävät oikealla kädelläni, jotka voisin suorittaa syntymästä vasemmalla kädellä. 1980-luvun ruotsalaisen koulun arvoja ei koskaan hyväksytä nykyisessä ruotsalaisessa yhteiskunnassa 2021.
Grattis alla Vänsterhänta under denna dag, onsdag 07/072021. Själv är jag ambidex, icke av naturen, utan att jag tvingades att lära mig att utföra alla uppgifter med högerhanden som jag från födseln kunde utföra med vänsterhanden. Värderingarna från 1980-talets Svenska skola skulle aldrig accepteras i dagens svenska samhälle 2021.
Congratulations to all Left-handed during this day, … Wednesday 07/072021. I myself am an ambidex, not by nature, but I was forced to learn to perform all the tasks with my right hand that I could perform from birth with my left hand. The values ​​in the Swedish school of the 1980s would never be accepted in today’s Swedish society 2021. 

Sain eilen tiistai 06/072021 ensimmäisen tarjouksen opettaa kitaraa ja sähköbassoa, kun ilmoittautuin opettamaan. Vastaa muutaman päivän kuluessa. Minun täytyy todella nähdä, miten selviydyn elämästä. Se voi olla myös hauskaa ! Opetan samalla kun opetan itseäni … VOILÁ ! 💖

Igår tisdag 06/072021 fick jag första erbjudandet om att undervisa i gitarr och elbas sedan jag anmälde mig att undervisa. Ska ge respons inom några dagar. Jag måste verkligen se hur jag ska hinna med livet. Det kan vara kul också ! Jag undervisar medan jag själv lär mig… VOILÁ ! 💖

Yesterday Tuesday 06/072021 I received the first offer to teach guitar and electric bass since I signed up to teach. Will respond within a few days. I really need to see how I can cope with life. It can be fun too! I teach while I teach myself… VOILÁ ! 💖

[embedded content] 

 • Kiinnitä huomiota asioihin, joihin sinua luonnollisesti kiinnostaa. Ne ovat usein yhteydessä polkuasi, intohimosi ja elämän tarkoitusta.” – Herätetty_Totuus


 • Var uppmärksam på de saker som Du naturligt dras till. De är ofta kopplade till din väg, passion och ditt syfte i livet.” – Uppvaken_Sanning


 • Pay attention to the things you are naturally drawn to. They are often connected towards your path, passion, and purpose in life.” – Awoken_Truth
 • Et tullut tähän maailmaan tulemaan jollekulle muulle, tulit tänne olemaan oma itsesi. Älä siis muuta kenenkään puolestasi. Jos he eivät voi hyväksyä aitoa sinua – se on heidän menetys, ei sinun.” – Roger Lee


 • Du kom inte in i denna värld för att bli någon annan, Du kom hit för att vara Du. Så ändra inte vem Du är för någon. Om de inte kan acceptera den äkta Du – det är deras förlust, inte din.” – Roger Lee


 • “You didn’t come into this world to become someone else, you came here to be you. So don’t change who you are for anyone. If they can’t accept the authentic you it’s their loss, not yours.” – Roger Lee


 • Hyvä suhde on jonkun kanssa, joka tuntee kaikki epävarmuutesi ja epätäydellisyytesi, mutta silti rakastaa sinua sellaisena kuin olet.” – … ja hyväksyy ne ! 💖💝

 • Ett bra förhållande är med någon som känner till alla dina osäkerheter och brister men ändå älskar dig för vem Du är.” – … och accepterar dem ! 💖💝

 • a Good relationship is with someone who knows all your insecurities and imperfections but still loves you for who you are.” – … and accepts them ! 💖💝
 
 • Elämässäni oli niin epäselvää. Esimerkiksi itseäni.” – Väärinkäsitykset
 • Så mycket var oklart i mitt liv. Jag själv till exempel.” – Villfarelser
 • So much was unclear in my life. Myself for example.” Misconceptions

 • Jazzin oppiminen kuten :
 • Lärande om jazz som” :
 • Learning jazz like” :

Tämän viikon siivous = valmis ! Pesula klo. 12:sta asti. Vähän lukea lääke-testiin ruuan jälkeen. Huomena torstaina 08/072021 kirjoitan kokeen klo. 10. Lepo kaikkien palkitsevien pitkien työvuorojen jälkeen. 💝Hyvää jatkuvaa ja mukavaa keskiviikkoa 07/072021 toivotan kaikille lukijoille, kuuntelijoille ja kirjoittajille. 💖

Veckans städ = klart ! Tvättstuga till kl. 12. Under eftermiddagen blir det att läsa lite inför delegeringsprov kl. 10 imorgon, torsdag. Vila efter alla givande långa arbetspass. 💝  En God fortsatt fin onsdag 07/072021 tillägnar jag alla läsare, lyssnare som författare. 💖

This week’s cleaning = done ! Laundry until kl. 12. During the afternoon I need to read a little for the delegation-test at 10 tomorrow, ThursdayRest after all the rewarding long work shifts. 💝  a Great continued nice Wednesday 07/072021 I wish to dedicate all readers, listeners as writers. 💖

Profiilikuva on vuoden vanha. Tänään minulla näyttää olevan “enkeli-hiukset” … kuten yksi käyttäjä kutsui. Kiharaisia ​​hiuksiani ei tarvitse kampata, ne kiharautuvat itsestään.

Profilbilden är ett år gammal. Idag verkar jag ha “Änglahår“… som en brukare kallade detta. Mitt krulliga hår behöver inte kammas, utan det krullar ihop sig av sig självt.

the profile-picture is one year old. Today I seem to have “Angel-hair” … as one costumer called it. My curly hair does not need to be combed, it curls by itself.

[embedded content][embedded content][embedded content]

[embedded content]

/ Petri Torvinen

2021.07.06

2021.07.06

 • Mitä osaa Perkelestä et ymmärrä ?”
 • Vilken del av Perkele förstår Du inte ?”
 • Which part of Perkele don’t you understand ?”

Vähän vapaata nyt. Tänään työskentelin 0714 täyden illan jälkeen kl. 21:15 eilen, maanantaina. Kirjoitan torstaina 09/07-2021 testin valtuuskunnassa (lääke). Ennen sitä pieni siivous ja pesula (huomenna keskiviikkona 08.07.2021 klo. 07 ->). Työskentele koko viikonlopun maanantaihin 12/ 072021 asti. Huomenna keskiviikkona 07.07.2021 minun ei sallittu työskennellä lain mukaan, koska olen työskennellyt pitkiä vuoroja torstaista lähtien. Olen onnellinen, … olen onnellinen !

Lite ledighet å egen del. Idag arbetade jag kl. 0714 efter en helkväll till kl. 21:15 på arbetet igår, måndag. Under torsdag 09/072021 skriver jag prov i delegering (medicin). Dessförinnan lite städ samt tvättstuga (imorgon onsdag 08/072021 kl. 07 ->). Arbete hela helgen fram till måndag 12/072021. Imorgon onsdag 07/072021 fick jag icke arbeta enligt lag ty jag har arbetat långa pass flera dagar i sträck sedan i torsdags. Jag är glad,… jag är nöjd

a Little vacation on my own part. Today I worked at 0714 after a full evening until kl. 21:15 at work yesterday, Monday. During Thursday 09/072021 I will write a test in delegation (medicine). Before that a little cleaning and laundry (tomorrow Wednesday 08/072021 at 07 ->). Work all weekend until Monday 12/072021. Tomorrow Wednesday 07/072021 I was not allowed to work according to law because I have worked long shifts for several days in a row since last Thursday. I’m happy, … I’m happy !

 • Lady“:llä on ammattiliittokokous !
 • Damerna har ett fackmöte !
 • the ladies have a trade-union-meeting !
 • Hyvän jatkuvan tiista06.07.2020 toivotan kaikille lukijoille, kirjoittajille, … ja kaikille kuuntelijoille. Kiitos tuestasi ! 💖

 • En God fortsatt fin tisdag 06/072021 tillägnar jag alla läsare och författare,… samt alla lyssnare. Tack för ert stöd ! 💖

 • a Great Continued Good Tuesday 06/072021 I wish to dedicate all readers and writers, … and every listener. Thanks for your support ! 💖

(A) : D° /// G#° /// /// ///
(B) : G7b9 /// Db7b9 /// E7b9 /// Bb7b9 ///

Nuotit / toner / notes :

D° (G7b9)

 • (G) DFAbCb (B)

[embedded content]

On tärkeetä muistaa että olet kelvollinen. Tämä elämässäsi käytetty tila on tärkeä. Sydämesi ja mielesi. Sanasi ja näkemyksesi. Kaikki on merkitystä. Koska sinulla on merkitystä. Kuka olet, on ihme. Ja elämä saat silti elää, on kaunista. Joten hyödynnä se parhaalla mahdollisella tavalla. Jatka intohimosi. Seuraa sydäntäsi. Ja anna rakkauden ohjata valintasi.” – Topher Kearby
Det är viktigt att komma ihåg att Du är värdig. Det här utrymmet som Du tar i livet är viktigt. Ditt hjärta och ditt sinne. Dina ord och din vision. Det betyder allt. Eftersom Du spelar roll. Vem Du är är ett mirakel. Och livet som Du får fortfarande leva är vackert. Så gör det bästa av det. Fortsätt dina passioner. Följ ditt hjärta. Och låt kärleken styra dina val.” – Topher Kearby
“It’s important to remember that you are worthy. This space you take up in life is important. Your heart and your mind. Your words and your vision. It all matters. Because you matter. Who you are is a miracle. And the life you still get to live is beautiful. So make the most out of it. Pursue your passions. Follow your heart. And let love guide your choises.” – Topher Kearby
/ Petri Torvinen

2021.07.05

2021.07.05

Joskus minusta tuntuu, että olin palannut kauan sitten. Kun olimme lapsia. kun olimme nuoria – asiat tuntuivat niin täydelliseltä. Päivät olivat loputtomia, olimme hulluja, olimme nuoria. Aurinko paistoi aina, elimme vain huvin vuoksi. Joskus näyttää siltä kuin äskettäin, en tiedä, … loppuelämäni on ollut vain näytös.

Et voi kääntää kelloa taaksepäin, et voi kääntää vuorovettä takaisin – ei ole sääli. Haluaisin palata kerran vuoristoradalle, kun elämä oli vain peliä. Ei tarvitse istua ja miettiä mitä teit, kun voit rentoutua ja nauttia siitä lastesi kautta. Joskus näyttää siltä kuin äskettäin, … en vain tiedä … parempi istua alas ja kellua.

Nämä ovat päiviä elämässämme, jotka ovat lentäneet ajan aikakaudella. Nämä päivät ovat nyt kaikki poissa, mutta joitain asioita on jäljellä – kun katson ja näen, … en löydä muutosta. Ne olivat päiviä elämässämme, jolloin huonoja asioita elämässä oli niin vähän. Nämä päivät ovat nyt kaikki poissa, mutta yksi asia on edelleen totta: kun katson ja löydän; että rakastan sinua edelleen. 💖

Ibland får jag känslan att jag var tillbaks för länge sedan. När vi var barn. när vi var unga – saker verkade så perfekta, Du vet. Dagarna var oändliga, vi var galna, vi var unga. Solen sken alltid, vi levde enbart för skojs skull. Ibland verkar det som nyligen, jag vet inte,… resten av mitt liv har enbart varit en föreställning.

Du kan inte vrida tillbaka klockan, Du kan inte vända tillbaka tidvattnet – det är inte synd. Jag skulle vilja åka tillbaka en gång på berg-och dalbanan när livet blott var ett spel. Inget skäl till att sitta och tänka på vad Du gjorde när Du kan luta dig tillbaka och njuta av det genom dina barn. Ibland verkar det som nyligen,… jag vet bara inte… bättre att luta dig tillbaka och flyta med.

Detta är dagarna i våra liv, som har flugit iväg i tidens tidevarv. Dessa dagar är alla borta nu men vissa saker kvarstår – när jag tittar och ser,… finner jag ingen förändring. Det var dagarna i våra liv, då de dåliga sakerna i livet var så få. Dessa dagar är alla borta nu men en sak är fortfarande sann : när jag tittar och jag finner; att jag fortfarande älskar dig. 💖

Levi, Kittilä (Gihttel) 2017 = familjen Torvinen/Kenttälä står varandra nära. Jag såg den närmaste familjen både 2017 samt då jag med “min Vän” befann oss i stugan 2018, då jag spenderade en hel dag på födelsedagsfest hos min syssling (min kusins lilla son). Detta blev den enda bilden för denna dag, men får se vad vi gjorde för fyra år sedan denna dag i juli. Strax är det tre år sedan som jag befann mig ute på resande fot, först på egen hand bland de finaste av tyskar och irländare vid the Shamrock Castle i Forchheim, Eggolsheim i Bayern, Tyskland (1315/072018) och därefter vid den lilla speciella stugan i Levi. Kittilä (Gihttel) med “bästa Vännen” från 15-25/072018.
Levi, Kittilä (Gihttel) 2017 = the Torvinen/Kenttälä-family are very close to each other. I saw the immediate family both in 2017 and when I was with “my Friend” in the cottage in 2018, when I spent a whole day at a birthday party at my niece’s (my cousin’s little son). This became the only picture for this day, but let’s see what we did four years ago this day in July. It is only three years ago that I found myself traveling, first on my own among the finest of Germans and Irish at the Shamrock Castle in ForchheimEggolsheim in BayernTyskland (1315/072018) and then at the small special cottage in Levi, Kittilä (Gihttel) with “best Friend” from 1525/072018.
Pian takaisin töihin klo. 1421:15 (tänään on myöhäinen työilta). Minun on myös suoritettava lääketehtäväkokemus huolimatta rajoitetusta työajastani Turvallisuusasunnoissa Borensbergissä. Sunnuntai 08/082021 olen maininnut viimeisenä päivänä, jolloin aloitan maanantaina 09/082021 työsuhteen Linköpingin kunnassa opettajana esikoululuokassa.
Strax åter till arbetet kl. 1421:15 (det blir en sen arbetskväll ikväll). Jag måste även göra delegeringsprovet för medicin trots min begränsade arbetstid vid Trygghetsboendet i Borensberg. Söndag 08/082021 har jag nämnt som sista dag, då jag under måndag 09/082021 startar min anställning hos Linköpings Kommun som lärare vid Förskoleklass.
In a shortly while back to work at 1421:15 (today will be a late evening). I also have to take the delegation test for medicine despite my limited working hours at the Safe-Housing in BorensbergSöndag 08/082021 I have mentioned as the last day, when during Monday 09/082021 I start my employment at the Municipality of Linköping as a teacher in Preschool class.  

Työajat Viikko 27 / Arbetstider Vecka 27 / Work-hours Week 27 :

 • Maanantai / Måndag / Monday 05/072021 kl. 14:0021:15
 • Tiistai / Tisdag / Tuesday 06/072021 kl. 07:1014:15
 • Keskiviikko / Onsdag / Wednesday 07/072021 ()
 • Torstai / Torsdag / Thursday 08/072021 ()
 • Perjantai / Fredag / Friday 09/072021 ()
 • Lauantai / Lördag / Saturday 10/072021 kl. 16:0021:00
 • Sunnuntai / Söndag / Sunday 11/072021 kl. 07:1512:15 / 16:1521:15


Työttömät kuulostivat niin helvetin negatiivisilta, ajattelin. Jos sanoit sen sijaan raittiita työarkoloita, kuulosti siltä, ​​että olisit saavuttanut jotain.” – Masentava kuolema

Arbetslös lät så jävla negativt, tyckte jag. Sa man istället nykter arbetsnarkoman så lät det i alla fall som om man åstadkommit något.” – Depressiva Döden
Unemployed people sounded so fucking negative, I thought. If you said sober workaholic instead, it sounded like you had accomplished something.” – Depressive Death

Aina kun löydät itsesi negatiiviseen tilaan, tee tietoinen päätös siirtyä arvostuksen ja kiitollisuuden tilaan. Aivan kuten aina on järkyttyviä ja huolestuttavia asioita, on aina myös asioita, joista tulee olla kiitollisia ja kiitollisia.” – Prasad Mahes

När Du befinner dig i ett negativt tillstånd, gör ett medvetet beslut att flytta till ett tillstånd av uppskattning och tacksamhet. Precis som det alltid finns saker att vara upprörd och orolig över, finns det alltid saker att vara uppskattande och tacksam för.” – Prasad Mahes
Whenever you find yourself in a negative state, make the conscious decision to shift into a state of appreciation and gratitude. Just as there’s always things to be upset and worried over, there’s always things to be appreciative and grateful for as well.” – Prasad Mahes

Vaikein osa on siirtyminen. Tiedät, ettet kuulu enää menneisyyteen, mutta et ole vielä löytänyt paikkasi täältä. Pysy kurssilla. Sinun ei tarvitse tietää määränpääsi aloittaaksesi matkaa … uskoa itsellesi kymmenen vitun sekuntia.” – J. Andrew

Det svåraste är övergången. Du vet att du inte har tillhört längre, men du har inte hittat din plats här än. Håll kursen. Du behöver inte veta din destination för att börja resan .. … tro på dig själv i tio jävla sekunder.” – J. Andrew

the Hardest part is the transition. You know you do not belong in the past anymore, but you have not found your place here yet. Stay the course. You do not have to know your destination to start the journey… believe in yourself for ten fucking seconds.” – J. Andrew

On tärkeetä muistaa, että olet kelvollinen. Tämä elämässäsi käyttämä tila on tärkeä. Sydämesi ja mielesi. Sanasi ja näkemyksesi. Kaikki on merkitystä. Koska sinulla on merkitystä. Kuka olet, on ihme. Ja elämä sinä eläminen on silti kaunista. Ota siis kaikki irti siitä. Jatka intohimosi. Seuraa sydäntäsi. Ja anna rakkauden ohjata valintasi.” – Topher Kearby
Det är viktigt att komma ihåg att Du är värdig. Det här utrymmet Du tar i livet är viktigt. Ditt hjärta och ditt sinne. Dina ord och din vision. Det betyder allt. Eftersom Du spelar roll. Vem Du är är ett mirakel. Och livet som Du får fortfarande leva är vackert. Så gör det bästa av det. Fortsätt dina passioner. Följ ditt hjärta. Och låt kärleken styra dina val.” – Topher Kearby
It’s important to remember that you are worthy. This space you take up in life is important. Your heart and your mind. Your words and your vision. It all matters. Because you matter. Who you are is a miracle. And the life you still get to live is Beautiful. So make the most out of it. Pursue your passions. Follow your heart. And let love guide your choises.” – Topher Kearby

I’ll be home by eight. If I ain’t working late. I’ll be gone by ten. Ain’t coming home again.”

 • Näin se kuulosti jo vuosina 1991/1992 … kun aloimme pikkuveljemme kanssa kirjoittaa sanoituksia yhdessä. 💝 
 • Så lät det redan 1991/1992… då jag och lillebror började skriva texter tillsammans. 💝
 • That’s how it sounded back in 1991/1992… when my little brother and I started writing lyrics together. 💝
Suuri KIITOS Andrea Löfquistille, jos saat uuden tekstin, äänitän kappaleen jonkinlaisella “kappaleella“. Tämä on hyvä (“SoulBallad“). Perusta on “superhitti” on luotu, nyt ihmiset tarvitsevat tekstirivin.
Ett stort TACK till Andrea Löfquist när Du får till en ny text, så spelar jag in låten med någon slags “sång“. Det blir bra detta (“SoulBallad“). Grunden är för en “superhit” är lagd, nu behöver folket en textrad.
A Great THANK YOU to Andrea Löfquist when you get a new text, I will record the song with some kind of “song“. This will be good (“SoulBallad“). the foundation is for a “super-hit” is laid, now the people need a line of text.

 [embedded content][embedded content] 

 • Tiesit, että albumi oli hieno, jos he osui tämän nojauksen kannessa.” – Sitten tiedän kannen seuraavalle omien kappaleiden julkaisulle.

 • Du visste att albumet var jättebra om de träffade denna lutning på omslaget.” –  Då vet jag omslaget till nästa släpp av egna låtar.

 • You knew the album was great if they hit this lean on the cover.” – Then I know the cover for the next release of my own songs.
[embedded content]
Axiomi (Petri Torvinen) : Yritän luoda oman Axioomani, joka perustuu Descartesin “ajattelen, siis olen.” : – “- Olen luonut, joten olen Jumala.” – Axiomi (Petri Torvinen). Kaikki ihmiset pystyvät luomaan osaamisalueellaan. Mutta se tunne, kun sävellys kirjoitetaan ylös ja tallennetaan, tämä tyydytys ja tunne ovat vain rinnakkain orgasmin kanssa. Me kaikki voimme tuntea tämän tunteen.
Axiom (Petri Torvinen) : jag försöker skapa mitt eget Axiom, baserat på Descartes “Jag tänker, ​​därmed finns jag.” “- Jag har skapat, därför är jag Gud.” – Axiom (Petri Torvinen). Alla människor kan skapa inom sitt kompetensområde. Men den känslan när en komposition skrivs ner och spelas in, att tillfredsställelse och känsla är bara parallell med en orgasm. Vi kan alla känna denna känsla.
Axiom (Petri Torvinen) : I try to create my own Axiom, based on Descartes“I think, therefore I am.” – “- I have created, therefore I am God.” – Axiom (Petri Torvinen). All humans are able to create in their area of expertise. But the sense and the feeling when a composition is written down, and recorded, that satisfaction and sensation is only paralllell to an orgasm. We are all able to feel this sensation.
 • Yksinkertainen ystävällisyytesi voi olla jonkun toisen ihme.
 • Din enkla vänlighet kan vara någon annans mirakel.”
 • Your simple act of kindness can be someone else’s miracle“.
 • Joka kerta, kun todistan vahvan ihmisen, haluan tietää: minkä pimeyden valloitit tarinassasi ?! Vuoret eivät nouse ilman maanjäristyksiä.” – Katherine MacKenett


 • Nu, varje gång jag bevittnar en stark person, vill jag veta: Vilket mörker erövrade Du i din berättelse ?! Berg stiger inte utan jordbävningar.” – Katherine MacKenett


 • Now, every time I witness a strong person, I want to know: What darkness did you conquer in your story ?! Mountains do not rise without earthquakes” – Katherine MacKenett

 

Tiedän, että kun sydän on nuori, on helppo hymyillä. Kun elämää on olemassa elettäväksi, ei vain selviytymiseksi. Se tuntuu niin totta, mutta kuulostaa niin väärältä. Meidän täytyy nähdä helvetin pimeä puoli ennen kuin voimme rakastaa.

Toivon, että tiedät, että valosi loistaa kuin täysikuu. Jokaisen yötä valaisee kovasti ansaitut totuuksesi. Onko joku muu kuin meitä tietävä kohtalosta? Kuuntelemme kaikki, kun joku sanoo, että kohtalo voi muuttua.

Kipu oli niin raakaa ja sinusta tuntuu siltä, ​​ettet voinut paeta. Kaukana kaikesta toivoit pääsevän ohi. Toivoit nousevasi, Pidit jalkasi maadoitettuna ja pään taivaalla.

Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sitä! Elämä on saanut sinut ylös ja alas, mutta vastauksesi oli rakkaus. Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sitä! Kun elämä vetää sinut maahan, seisot edelleen. Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sitä! – Astuit kaiken yli.

Jag vet att när hjärtat är ungt är det enkelt att le. När livet finns till för att levas, inte blott enbart för att överlevas. Det känns så sant, men det låter så fel. Vi måste se den mörka sidan av helvetet innan vi kan älska.

Jag hoppas att Du vet att ditt ljus lyser som fullmånen. Allas natt lyses upp av dina hårt förvärvade sanningar. Finns det någon förutom oss som vet någonting om ödet ? Vi lyssnar alla när någon säger att ödet kan förändras.

Smärtan var så rå och Du känner att Du inte kunde springa iväg. Långt ifrån allt hoppades Du att Du kunde passera. Du hoppades på att Du skulle stiga, Du höll fötterna grundade och huvudet i himlen.

Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det ?! Livet har haft dig upp och ned, men ditt svar var kärlek. Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det ?! När livet drar ned dig i marken, ändock står Du fortfarande upp. Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det ?! – Du steg över allting.

 • Jotkut upeimmista ihmisistä ovat niitä, jotka eivät mahdu laatikoihin.
 • Några av de mest underbara människorna är de som inte passar in i lådor.
 • Some of the most wonderful people are the ones who do not fit into boxes.”
Löydä joku, joka kiinnittää huomiota. Kuka vie sormensa jokaisen arpesi yli; ja kysyy, mistä kukin on tullut. Etsi joku, joka tietää kuinka pidät kahvistasi, mikä kappale saa sinut pyörittämään ikkunoita alas ja lyödä kaasupoljinta. Etsi joku, joka ottaa huomioon pienimmätkin yksityiskohdat; joka huomaa asiat, joiden luulette kukaan koskaan tekevän. Ja sitten … kun löydät ne … Olkaa myös heidän jonkunsa. ” – Word Porn

Hitta någon som är uppmärksam. Vem drar fingrarna över varje ärr och frågar varifrån var och en kommer. Hitta någon som vet hur Du gillar ditt kaffe, vilken låt får dig att rulla ner fönstren och slå på gaspedalen. Hitta någon som tar in dina minsta detaljer; som märker de saker som du trodde att ingen någonsin skulle göra. Och sedan … när du hittar dem … Var också någon av dem.” – Word Porn

[embedded content][embedded content]

Gsus !

[embedded content]

 • Kiitos kaikille mukaville ihmisille missä tahansa maailmassa, lomalla, rannalla tai chatissa. Olet kullan arvoinen. Olen ikuisesti kiitollinen rakkaudestasi ! 💖

 • Tack till alla fina människor, vart än Ni befinner er i världen, på semester, på stranden eller på chatten. Ni är Guld värda. Jag är evigt tacksam för er kärlek ! 💖

 • Thank you to all the nice people, wherever you are in the world, on holiday, on the beach or on the chat. You are worth Gold. I am eternally grateful for your love ! 💖

[embedded content][embedded content]

 • Joka kerta, kun näin heijastukseni, olin lähellä naurua ennen kuin näin kuka se oli.” – Masentava kuolema
 • Varenda gång jag såg min spegelbild var jag nära till skratt innan jag såg vem det var.” – Depressiva Döden
 • Every time I saw my reflection I was close to laughter before I saw who it was.” – Depressive Death 

2021.07.04

2021.07.04

 • Sunnuntai tarjoaa enimmäkseen kuvia, mutta huomenna maanantaina 05/072021 palaan lisää kuvia heinäkuussa 2017 Suomeen suuntautuvasta matkasta vanhempieni kanssa.

 • Söndagen bjuder mestadels på bilder, men imorgon måndag 05/07-2021 återkommer jag med fler bilder från Finlandsresan under juli 2017 med föräldrarna.

 • Sunday mostly offers pictures, but tomorrow Monday 05/072021 I will return with more pictures from the trip to Finland during July 2017 with my parents.
 • Takaisin kaikkien aikojen suurimman kirjoittajan viestiin A-tason-tulospäivänä.
 • En återkast till ett meddelande från den största författaren genom tiderna på A-nivå-resultatdag.
 • Throwback to a message from the greatest writer of all time on A-Level-resultsday.
 • Tämän päivän luomus (tiedän, että se on kärsinyt viime aikoina, sitten rahan saaminen kassaan on tärkein asia elämässäni).

 • Dagens skapande (jag vet, det har blivit lidande på sistone, då att få in pengar i kassan är det mest prioriterade i mitt liv).

 • Today’s creation (I know, it’s been suffering lately, then getting money into the coffers is the most priority in my life).
Chordizon” (Petri Torvinen) – unohdettu sävellys ! Sattumalta unohdin sointu, joten luovuin täysin … mutta otin tämän tänään. Nimi “Chordizon” on sanaleikki : “Chord” = sointu.
Chordizon” (Petri Torvinen) – en glömd komposition ! Jag råkade glömma bort ett ackord, så jag gav upp helt,… men plockade upp detta idag. Namnet “Chordizon” är en lek på ord : “Chord” = ackord.
Chordizon” (Petri Torvinen)  – a forgotten composition ! I happened to forget a chord, so I gave up completely, … but picked this up today. The name “Chordizon” is a play on words : “Chord“.

[embedded content]

 • Pitäisikö minun sijoittaa nopeuden harjoittamiseen “Kromaattisessa fantasiassa” ja tallentaa oma versio ?! – Kyllä … – ei koskaan elämässä !

 • Borde jag satsa på att öva upp farten i “Chromatic Fantasy” och spela in en egen version ?! – Ja … – aldrig i livet !

 • Should I invest in practicing speed in “Chromatic Fantasy” and record my own version ?! – Yes … – never in life !

[embedded content]

 • … yritän edelleen löytää OMAN ääneni – kuten Batman.
 • … jag försöker fortfarande hitta MIN röst – som Batman.
 • … still trying to find MY voice – like Batman.

 [embedded content][embedded content]

Tänään olen erittäin kiitollinen siitä, mitä elämä tarjoaa. Kaksi vuotta “irti toisistaan” parhaalta ystävältäni, jonka kanssa otin yhteyttä, ja hän vieraili Borensbergissä. Vierailimme vanhempieni luona ja käytiin rokotteella Motalassa. Olen ikuisesti kiitollinen kaikesta elämässäni saamastani tuesta.
Idag är jag oerhört tacksam för vad livet har bjudit på. Två års “paus från varandra” från bästa Vännen som jag knöt an kontakt med och hon var på besök i Borensberg. Samt att vi besökte mina föräldrar och Motala för vaccination. Jag är evigt tacksam över allt stöd som jag har fått i livet.
Today I am extremely grateful for what life has to offer. Two years of “break from each other” from the best friend I made contact with and she was visiting Borensberg. And that we visited my parents and Motala for vaccination. I am eternally grateful for all the support I have received in life.
Kastele rakkautta” / “Bevattna kärleken” / “Water the love“…
Seuraava rokotus on lauantaina 21.082021 klo. 10 Motalassa. Muutin aikaani tiistaina 17.082021, koska en halua menettää enemmän rahaa, mutta tässä se pitäisi toimia, vaikka minun pitäisi ryömiä töihin !
Nästa tid för vaccination blir under lördag 21/082021 kl. 10 i Motala. Jag bytte min tid under tisdag 17/082021 ty jag inte vill förlora mer pengar, utan här ska det arbetas, även om jag behöver krypa till arbetet !
the Next time for vaccination will occur during Saturday 21/082021 at 10 in Motala. I changed my time on Tuesday 17/082021 because I do not want to lose more money, but here it should be worked, even if I need to crawl to work !

/ Petri Torvinen

2021.07.03

2021.07.03

Lisää kuvia Leviltä, ​​Kittilä (Gihttel), pohjois-Suomi neljä vuotta sitten: SAUNA heti matkan jälkeen ja enimmäkseen vain hengailla. Meillä oli maailman mukavin näkymä ikkunasta ylös vuorille. Suurin toiveeni on tällä hetkellä päästä mökille (kaikki mökin maksavat cirkus saman; noin 350 EUROa ja enemmän; mutta ei Riekon-mökkiä, kun asuin vuonna 2018 – oli niin lämmin mökissä !). Kaunis kesä, kun koko elämäni on kääntynyt ympäriinsä, kun olen vihdoin saanut opettajan henkilötodistuksen esikoulunopettajakoulutuksessa ja pidän tehtävääni esikoulunopettajana (ja enemmän), hyvällä palkalla, haluan kokea tämän perheen kanssa . Oli uskomattoman mukavaa vierailla Levillä, ​​Kittilä (Gihttel),”ystäväni” kanssa heinäkuussa 2018. – Olet minulle niin arvokas ja perhe huolehti sinusta matkan aikana.
Fler bilder från Levi, ​​Kittilä (Gihttel) i nordligaste Finland för fyra år sedan : SAUNA omgående efter resan samt att mest enbart att umgås. Vi hade världens trevligaste utsikt ut ur fönstret upp till bergen. Min högsta önskan just nu är att få komma till stugan (alla stugor kostar ungefär lika mycket; cirka EURO 350 och uppåt; dock inte stugan Riekko som jag bodde i 2018 – det var så varmt i stugan !). En vacker sommar, när hela livet har vänt, då jag äntligen har fått min lärarlegitimation i Förskollärarutbildning, och innehar min tjänst som Förskollärare (och mer), med god lön, vill jag uppleva detta med familjen. Det var otroligt trevligt att besöka Levi, ​​Kittilä (Gihttel) med “min vän” i juli 2018. – Du är så Värdefull för mig och familjen tog väl hand om dig under resans gång.
More pictures from Levi, ​​Kittilä (Gihttel) in northern Finland four years ago: SAUNA immediately after the trip and to mostly just hang out. We had the nicest view in the world out the window up to the mountains. My highest wish right now is to get to the cottage (everyone costs the same amount; about EURO 350 and up; but not the cottage Riekko as I lived in 2018 – it was so warm in the cottage !). A beautiful summer, when my whole life has turned, when I have finally got my teacher graduation in Preschool Teacher Education, and hold my position as a Preschool-teacher (and more), with a good salary, I want to experience this with the family. It was incredibly nice to visit Levi, ​​Kittilä (Gihttel)  with “my friend” in July 2018. – You are so valuable to me and the family took good care of you during the trip.
 • Uusia tapoja luoda musiikkia – ja uusia vaikutelmia : Tee kitarastasi japanilainen koto” :
 • Nya sätt att skapa musik på – och nya intryck “Gör om din gitarr till en japansk koto” :
 • New ways to create music – and new impressions : “Turn your guitar into a japanese koto” :

[embedded content]

[embedded content]

 • Työskentelyä lauantai 2021.07.03 klo. 1220 ja sunnuntai 2021.07.04 klo. 11:4520. Joten 8 tuntia työpäivää sekä lauantaina että sunnuntaina … kaksinkertainen palkka ja kaksi kertaa niin mukavaa ! ❤️🌹

 • Arbete lördag 2021.07.03 kl. 1220 och söndag 2021.07.04 kl. 11:4520. Alltså 8 h arbetsdag både lördag och söndag… dubbel lön och dubbelt så trevligt ! ❤️🌹

 • Work during Saturday 2021.07.03 at 1220 and Sunday 2021.07.04 at 11:4520. So 8 hours workday both Saturday and Sunday… double pay and twice as nice ! ❤️🌹
Nyt kun blogi on “myyty” ja voin painottaa “ehkä” saada ylimääräistä rahaa kirjoittamiseen, minun on valittava pieni suunta blogiviesteihin. Kirjoitan kuitenkin vähän arjesta ja elämästä. Hyvän jatkuvan mukavan päivän toivotan kaikille lukijoille ja kirjoitajioille, ja etenkin sinulle jotka harrastat lukemista. Olet kullan arvoinen ! 💖
Nu när bloggen “är såld” och jag kanske, med betoning på “kanske” får in extra pengar på att författa, måste jag välja lite riktning på blogginläggen. Dock skriver jag lite om vardagen och kring livet. En God fortsatt fin dag tillägnar jag alla läsare som skrivare, framförallt till er som engagerar er i att läsa. Du är Guld värd ! 💖
Now that the blog is “sold” and I may, with an emphasis on “maybe” get extra money to write, I have to choose a little direction on the blog-posts. However, I write a little about everyday life and about life. a Great Continued Nice Day I wish to dedicate all readers as writers, especially to you who engage in reading. You are worth Gold ! 💖 
 1. Tasa-arvo : antaa ihmisille saman asian.
 2. Oikeus : on oikeudenmukaisuus kaikissa tilanteissa.

 1. Jämställdhet : ger människor samma sak/er.
 2. Rättvisa : är rättvisa i varje situation.

 1. Equality : is giving people the same thing/s.
 2. Equity : is fairness in every situation.

[embedded content][embedded content]

/ Petri Torvinen

2021.07.02

2021.07.02

 • Vanha kotikaupunkini Luulaja; neljä vuotta sitten vanhempieni kanssa matkalla … ja Hong Kongista tulleen miehen tapasimme junan makuualueella :

 • Min gamla hemstad Luleå; fyra år sedan på resa med föräldrar,… samt en kille från Hong Kong som vi träffade i sovkupén på tåget :

 • My old hometown of Luleå; four years ago traveling with parents, … and a guy from Hong Kong whom we met in the sleeping compartment of the train : 
 • Upea päivä loppuun asti. Minulla on ollut kunnia työskennellä melko vakavissa työvuoroissa Vanhustenkodissa Borensbergissä tiistaina 29.06.2012 lähtien :

 • En underbar dag till ända. Jag har fått äran att arbeta rätt så rejäla arbetspass hos TrygghetsboendetBorensberg sedan i tisdags 29/062021 :

 • a Wonderful day until the very end. I have had the great honor of working fairly solid work shifts at the Home for the Elderly in Borensberg since Tuesday 29/062021: 
 • Tiistai / Tisdag / Tuesday 29/062021 kl. 0714
 • Torstai / Torsdag / Thursday 01/072021 kl. 1221
 • Perjantai / Fredag / Friday 02/072021 kl. 0716
 • Lauantai / Lördag / Saturday 03/072021 kl. 1220
 • Sunnuntai / Söndag / Sunday 04/072021 kl. 11:4520
Aion jättää tiedot tähän ja siirtyä eteenpäin siihen, mihin aion keskittyä, ennen kuin aloitan työsuhteen koulumaailmassa maanantaina 2021.08.09 allekirjoitetulla sopimuksella Linköpingin kunnan kanssa (sain minut oikeaan jalkaan siihen kuntaan 💖 ). Mikään (paitsi minä henkilökohtaisesti) ei voi estää minua.
Jag ämnar lämna uppgifterna här och gå vidare med det jag ämnar lägga fokus på innan jag börjar min anställning inom skolans värld måndag 2021.08.09 med ett signerat kontrakt hos Linköpings kommun (fick in mig högra fot hos den kommunen 💖  ). Nu kan ingenting (förutom jag personligen) som kan stoppa mig.
I intend to leave the information here and move on with what I intend to focus on before I start my employment in the school world on Monday 2021.08.09 with a signed contract with the municipality of Linköping (got my right foot with that municipality 💖 ). Now nothing (except me personally) can stop me.
 • Uudet soinnut :
 • Nya ackord :
 • New chords : 
Elämän Julmuus” = miten harmonisoida ja miten laajentaa musiikillisia ajatuksia ?! Inspiraatio = säännöllinen kierros sarjassa C /// Dm7 /// F / G7 / C /// C ///
Intro ja Outro tiivistävät kaikki kummalliset sanalla “elämä“: “septima” – Blues-soinnut diatonisesti alaspäin C /// Bb7 /// Ab7 /// G / G7 / C /// C ///
Esikuoro : pakkaa kromaattinen, mutta tartu sointuihin F /// C7 /// F // f # / G7 / G7sus / Inspiraatio: jazz ja sen käyttämät lyijysävyt, kromaattisuus ja sävyt, joita ei todellakaan pitäisi “olla” olemassa, mutta se johtaa kappaletta eri suuntaan.
Kuoro : David Bowien “Life on Mars?” : avaimen vaihto C: stä Ab:ksi (laajennus; mitkä sävyt ovat näppäinten välillä yleisiä: käytä niitä sävyinä ja koristele soinnut muilla perussävyillä ja koristeilla).
 • (1) Ab /// Bb7 /// Cm7 /// Cm7/Bb ///
 • Ab /// Bb7 /// G7 /// G7 ///


 • (2) Ab /// Bb9 /// Cm7 /// Cm7/Bb ///
 • Ab /// Bb7 /// G7 /// G7 ///


Sointu Bb9 = inspiraatio “Soul“; saman kuoron laulamisen sijasta … kuinka voin laulaa eri tavalla ?! Ylös äänellä ja laulaa “sekuntti“/”Noona” alas sointu Bb9. Uskomattoman hyödyllinen Soul-musiikissa.

Livets Grymhet” = hur att harmonisera och hur att utvidga de musikaliska tankarna ?! Inspiration = en vanlig rundgång i C /// Dm7 /// F / G7 / C /// C///
Intro och Outro sammanfattar det bisarra med ”livet” : ”septim”-Bluesackord diatoniskt ned från C /// Bb7 /// Ab7 /// G / G7 / C /// C///
Pre-chorus : trycka ihop det kromatiska men att hålla sig till ackorden F /// C7 /// F// f# / G7 / G7sus /
Inspiration : jazz och dess användning av ledtoner, kromatik och toner som egentligen inte bör ”finnas”, men som leder låten i en annan riktning.
Refräng : David Bowie “Life on Mars?“” : byte av tonart från C till Ab (utvidgning; vilka toner är gemensamma mellan tonarterna: använd dem toner och smycka ackorden med andra bastoner och utsmyckningar).
 • (1) Ab /// Bb7 /// Cm7 /// Cm7/Bb ///
 • Ab /// Bb7 /// G7 /// G7 ///


 • (2) Ab /// Bb9 /// Cm7 /// Cm7/Bb ///
 • Ab /// Bb7 /// G7 /// G7 ///
Ackordet Bb9 = inspiration ”Soul” ; istället för att sjunga samma refräng… hur kan jag sjunga annorlunda ?! Upp med rösten och sjung i “sekund“/”Nona” ned i ackordet Bb9. Otroligt användbart i Soulmusik. Att få Dur att låta som ”moll” i refräng handlar om konsten att använda sig av sexter (6)  – sexter (6)  gör musiken mer levande och Durackorden ”mollaktiga”.
Cruelty of Life” = how to harmonize and how to expand the musical thoughts ?! Inspiration = a regular round in C /// Dm7 /// F / G7 / C /// C ///
Intro and Outro sum up the bizarre with “life“: septim“- Blues-chords diatonic down from C /// Bb7 /// Ab7 /// G / G7 / C /// C ///
Pre-chorus : compress the chromatic but to stick to the chords F /// C7 /// F // f # / G7 / G7sus / Inspiration: jazz and its use of lead tones, chromatic and tones that really “should not be there/exist“, but that leads the song in a different direction.
Chorus : David Bowie “Life on Mars?” : ” : change of key from C to Ab (extension; which tones are common between the keys: use them tones and adorn the chords with other base notes and embellishments).
 • (1) Ab /// Bb7 /// Cm7 /// Cm7/Bb ///
 • Ab /// Bb7 /// G7 /// G7 ///


 • (2) Ab /// Bb9 /// Cm7 /// Cm7/Bb ///
 • Ab /// Bb7 /// G7 /// G7 ///
The chord Bb9 = inspiration “Soul“; instead of singing the same chorus… how can I sing differently ?! Up with the voice and sing “Sekond“/”Nona” down to the chord Bb9. Incredibly useful in Soul music. Getting “the Major” sound like “minor” in chorus is about the art of using sixth (6)  – sixth (6) make the music come alive and “the Major” chords like “minor“.
 • Hyvää jatkoa perjantai-illlalle toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. Tulen takaisin aamulla. Ja kyllä, työpaikoille asetetun prioriteetin takia päivittäin tulee vähemmän blogiviestejä. Olen onnistunut pääsemään eroon myöhäisistä laskuista hiusten verran. Joten … työvuorot ja mieluiten joka ikinen päivä, prioriteettini tulee Numero 1 💖


 • En God fortsatt fin fredagsnatt tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Jag återkommer under morgonen. Och ja, på grund av prioritet med arbetstillfällen, blir det mindre blogginlägg somliga dagar. Jag har klarat mig undan med sena räkningar med hårsmån. Så… arbetspass och helst varenda dag blir min prioritering Nummer 1 💖


 • A Great Continued Good Friday-night I wish to dedicate all readers as listeners. I’ll be back in the morning. And yes, because of the priority given to jobs, there will be less blog posts some days. I have managed to get away with late bills with a hair’s breadth. So … work shifts and preferably every single day, my priority will be Number 1 💖
Et ole rikki. Luulen vain, että olet käynyt läpi tarpeeksi. Niin paljon. Että. Sinulla ei ole muuta tapaa selittää tunteitasi. Olet uupunut. Sinua loukkaantuu. Ja haluat päästä pois. Mutta sinä vain en tiedä … minne haluat mennä.” – Robert M. Drake
Du är inte trasig. Jag tror bara att Du har gått igenom nog. Så mycket. Att. Du har inget annat sätt att förklara hur Du mår. Du är utmattad. Du är sårad. Och Du vill fly undan. Men Du vet bara inte … vart Du vill gå.” – Robert M. Drake
You are not broken. I just think you have been through enough. So much. that. you have no other way to explain how you feel. You are exhausted. You are hurt. And you want to get away. But you just do not know … where you want to go.” – Robert M. Drake

 • Luota itseesi. Olet selviytynyt paljon ja selviydyt mitä tahansa tulossa.”
 • Lita på dig själv. Du har överlevt mycket, och Du kommer att överleva vad som än kommer.
 •  Trust yourself. You have survived a lot, and you will survive whatever is coming.

/ Petri Torvinen

2021.06.30

2021.06.30

Tulee päivä, jolloin katsomme kohtalon silmiin, joka on paljon suurempi kuin me kaikki. Ja auringonlaskun aikaan kirjoitamme heille sanoja, jotka haluamme kaikua rakkaussydämissämme, jos putoaisimme. Ohut tummat viivat, niin herkät ja hienot; tie, joka näyttää tietä kotiin. Mutta päivän päätteeksi muistomme haalistuvat lopullisesti.

Dagen kommer då vi tittar in i ögonen av ett öde som är mycket större än oss alla. Och vid solnedgången skriver vi dem ord vi vill önska att eka i våra kärlekshjärtan, skulle vi falla. De tunna mörka linjerna, så känsliga och fina; som en väg som visar vägen hem. Men vid slutet av dagen kommer våra minnen att blekna för gott.

MYYNNISSÄ / TILL SALU / FOR SALE  : elämäntyöni / livsverk av / life-work by Petri Torvinen : +46 722 297 513

Hämmästyttävin asia tapahtui viime perjantaina … lukuun ottamatta Hienon ja Kaunean pitkä vierailu perjantaista keskiviikkoon ! Lähetin sisälle kirjeen ja Curriculum Vitaen viime perjantaina. Nyt … neljän viikon “kesäloman” ja kolmen jätetyn hakemuksen jälkeen pääsin vihdoin aloittamaan työskentelyn Vanhuuskodissa Borensbergissä. Tiistaina 20.062021 aloin työn ja jatkan 08.08.2021 kun opettajan työ alkaa Linköpingissä 09.082021.
Det mest fantastiska inträffade i fredags,… förutom långbesöket fredag till onsdag av Fina Vackra !  Jag skickade in ett Personligt Brev och Curriculum Vitae i fredags. Nu… efter fyra veckor av “sommarlov” samt tre inskickade ansökningar, fick jag äntligen börja arbeta hos Trygghetsboendet i Borensberg. Under tisdag 29/062021 startade jag arbetet som fortsätter ändå in till 08/082021 då jag under måndag 09/082021 startar min anställning vid en skola i Linköping.
the most amazing thing happened last Friday, … apart from the long visit Friday to Wednesday by Finest and Beautiful ! I sent in a Personal Letter and Curriculum Vitae last Friday. Now … after four weeks of “summer vacation” and three applications submitted, I finally got to start working at Home for the Elderly in Borensberg. During Tuesday 29/062021 I started the work which continues until 08/082021 when on Monday 09/082021 I start my employment at a school in Linköping.
 • Rokotussunnuntai 2021.06.27 :
 • Vaccin-söndag 2021.06.27 :
 • Vaccine-Sunday 2021.06.27 :
 • Seuraava rokotuksen päivämäärä on tiistaina 17.082021 klo 09:30 Motalassa.
 • Nästa vaccindatum blir under tisdag 17/082021 kl. 09:30 i Motala.
 • the next vaccine date will be during Tuesday 17/082021 at 09:30 in Motala.
Hyvän jatkuvan mukavan keskiviikko 30.06.2021 toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. Ja mukavaa jatkuvaa keskiviikko-ilta toivotan kaikille jotka ovat olleet siellä elämässäni viime aikoina. Suuri kohteliaisuus kaikille teille jotka olette edelleen vahvoja kanssani. Kiitos Hienolle ja Kauniille siitä että olit näinä päivinä vierailulla vanhempien luona ja kaikessa mihin meillä on ollut aikaa. 💖
En God trevlig fortsatt onsdag 30/062021 tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Och en trevlig fortsatt fin onsdagskväll tillägnar jag alla som har funnits där i mitt liv på sistone. En stor eloge till er alla som fortfarande orkar med mig. Och tack Fina Vackra för att Du ställde upp under dessa dagar med besök hos föräldrar och allt vi har hunnit med. 💖
a Great and Wonderful Continued Wednesday 30/062021 I wish to dedicate all readers and listeners. And a nice continued nice Wednesday-evening I wish to dedicate to everyone who has been there in my life lately. A big compliment to all of you who are still strong with me. And I thank you Finest Beautiful for showing up during these days with visits to parents and everything we have had time for. 💖
 • Jokainen pala on osa kauniista ihmisestä, jonka teidät on luotu; joten älkää antako kenenkään erehtyä siitä että olette vähempää kuin kelvollinen, voimakas tai ylimääräinen, sillä olette kaikki nämä ja paljon muuta.” – Dane Thomas


 • Varje bit av dig är en del av den vackra människan som Du skapades för att vara; så låt inte någon misstaga dig för att vara något mindre än värdig, kraftfull eller extraordinär, för Du är alla dessa saker och så mycket mer.” – Dane Thomas


 • Every single piece of you is a part of the Beautiful human you were created to be; so do not let anyone mistake you for being anything less than worthy, powerful, or extraordinary, for you are all of these things and so much more.” – Dane Thomas[embedded content]

[embedded content]

/ Petri Torvinen

Till startsidan